Chủ đề: help phong chat vbb4 skin cua ngconghuan
ai giup e sao phong chat lai tam dong vay
demo: http://minhduc61.herobo.com/index.php?styleid=4
day la cac ham e da enable trong setting mobile style option:
//Enables MGC Chatbox
$vbulletin->options['mgc_cb_evo_active']=1;
//Enables Cyb Chatbox
$vbulletin->options['cybchatbox_enable_product']=1;

Chủ đề tương tự:
ai giup e ty di . . . . . . . . . . . . .

Nguyên văn bởi minhduka1:
ai giup e ty di . . . . . . . . . . . . .


Nguyên văn bởi minhduka1:
Nguyên văn bởi minhduka1:
ai giup e ty di . . . . . . . . . . . . .


dau co thay cai fog chat nao dau nhi

ban bam vao cai chu phong chat o gan chuyen muc y

click vao thay co chu "tam dong" chac yeu cau dang ky thanh vjen

Back

Trang chủ


Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 RC 2