Chủ đề: Giúp mình tạo blog xtgem với
Mình tạo mãi mà không đựơc ai hướng dẫn mình với nhé,thank

Chủ đề tương tự:
Nguyên văn bởi anhsaodem:
Mình tạo mãi mà không đựơc ai hướng dẫn mình với nhé,thank
tưởng k chơi xtgem nữa

Mình bảo không chơi bao giờ?adjmgmgjmgjmgjmgjmgjm

Tạo blog Truy cập vào
http://xtgem.com
để đăng ký một tài khoản
miễn phí. Đăng nhập tài
khoản vừa tạo, chọn Tạo để
mở trang chủ (file index)
bạn sẽ thấy dòng [E + -][XT:
Blog] [+] New post Chọn vào
[+] New post để thêm bài
viết, nếu chưa thêm ấn xem
thử sẽ có thông báo "No
content for this blog
yet" (chưa có nội dung cho
blog này) Nếu muốn xóa bài
viết ấn vào - của khối vừa
tạo. Ngoài ra bạn có thể
thêm blog ở những nơi khác
bằng cách chọn + chọn tiếp
Chức năng XT và chọn Blog
Vậy là bạn đã có blog của
riêng mình.

Back

Trang chủ


Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 RC 2