Chủ đề: CareMe BlockMe v2.0.1 S60v3 v5


Với BlockMe 'bạn có thể chặn cuộc gọi & bộ lọc tin nhắn SMS / MMS đến từ các số được lựa chọn. Tất cả các cuộc gọi bị chặn, lọc tin nhắn SMS / MMS có thể được xem bên trong các bản ghi ứng dụng. Ở đây,bạn có thể xác định 2 loại danh sách . Trong danh sách "sách đỏ", bạn có thể thêm các con số , mà từ đó bạn muốn chặn cuộc gọi chuyển hướng tin nhắn SMS / MMS. Trong "Danh sách xanh", bạn có thể thêm số duy nhất từ đó bạn muốn nhận cuộc gọi & tin nhắn SMS / MMS . Thiết lập các tin nhắn SMS trả lời khác nhau để các con số khác nhau bên trong danh sách cá nhân sau khi từ chối một cuộc gọi.

Download

Chủ đề tương tự:
Back

Trang chủ


Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 RC 2