Chủ đề: Android for ASUS P535
Android trên P535.
Thấy có bạn cài linux trên p535 được nhưng mình chưa test
Còn cài android mình đã cài thành công trên con máy của mình Hướng dẫn bên dưới
Có điều không sử dụng được mạng chỉ vọc soft là được thôi
căn cứ vào: Google Anroid SDK 1.0.

Rain bây giờ chúng tôi có thể chạy Android của Google sau đó tôi đã offline.
Bây giờ sẵn có. LCD, màn hình cảm ứng và bàn phím ngay bây giờ.
Sự phát triển hợp nhất và diễn đàn thử nghiệm.
Bằng cách chạy Android, sẽ được sử dụng Haret Linux Bootloader.
Window CE vào file hệ thống trong các thẻ SD trong diễn đàn.
Và, cũng vui vẻ. Là do nói chuyện trên trang web này là về để xuất hiện.
Tích hợp phát triển Linux trên P535/P525 với sự phát triển của Android.
Bởi vì cơ bản là tốt.

......

Android trên P535.

căn cứ vào: Google Anroid SDK 1.0.

Rain bây giờ chúng tôi có thể chạy Android của Google sau đó tôi đã offline.
Bây giờ sẵn có. LCD, màn hình cảm ứng và bàn phím ngay bây giờ.
Sự phát triển hợp nhất và diễn đàn thử nghiệm.
Bằng cách chạy Android, sẽ được sử dụng Haret Linux Bootloader.
Window CE vào file hệ thống trong các thẻ SD trong diễn đàn.
Và, cũng vui vẻ. Là do nói chuyện trên trang web này là về để xuất hiện.
Tích hợp phát triển Linux trên P535/P525 với sự phát triển của Android.
Bởi vì cơ bản là tốt.

Hãy đến với nhau trong diễn đàn xem hình ảnh (Yee Mana ảnh mới trong diễn đàn. Tôi sẽ không rõ ràng vì một shot với Rain).

[youtube:2ynz9aw8]http://www.youtube.com/watch?v=0GZwguPJCmI[/youtube:2ynz9aw8]
Download AndroidOnP535.rar
Nguyên văn bởi :
Process, I do.
1. Prepare the miniSD Card Reader.
2.Backup information on miniSD.
3.Linux live CD I am using ubuntu linux cd.
4.Boot to Linux Live disc or by using machines with linux at all.
5. A terminal shell command to execute the command "df" to see the location of our miniSD.
Typically at / dev/sdb1 Mount and to / media / disk.
6. Umount miniSD card using the Command ". sudo umount / Media / Disk ".
7. Format card is a Linux File system (ext2) using Command ". Mkfs.ext2 sudo / Dev/sdb1 ".
8. Remount miniSD Card again using command.
". sudo mkdir / Media / Disk ".
"Sudo mount-t ext2 / dev/sdb1 / media / disk".
9. Directory to store files rootfs.tar.gz then extract file to the miniSD Card.
Using Command ". Zxvf Rootfs.tar.gz sudo tar-C / Media / Disk ".
10. MiniSD Card now ready to use.
11.Copy File Enter the following in Flash Memory of the machine.
- Haret-0.5.2.exe.
- Startup.txt.
- ZImage.
12. Insert miniSD Card into the machine and run haret-0.5.2.exe.
Wait แpe steaming home. Logo Android device will display flashing green.

But the one show that about this error.

1.000020 b300 247040 wwcb1k0 driver: wwcb1k.
1.002519 b301 240943 wwcb1k0p1.
1.004987 No filesystem could mount root, tried: ext2 msdos vfat.
1.010028 Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block (179,0).

To solve the file startup.txt.
Line set CMDLINE "debug rootdelay = 3 root = / dev/mmcblk0 init = / android.sh mem = 64M".
Be
set CMDLINE "debug rootdelay = 3 root = / dev/mmcblk0p1 init = / android.sh mem = 64M".

save file and then try to run again offline.

From reading all the steps together to do a lot still confused.
Need to know because of the CAAC. Linux file system rather
Step 3-9 is actually the copy file format card and then manually enter the card offline only.
But the problem is not using the windows file system offline.

So I have to find an easy way to offer more than this, I offline.


Chủ đề tương tự:
Back

Trang chủ


Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 RC 2